BOEK FRANEKER BESTELLEN

validate_fields("Naam, Adres, Plaats, E-mail, Exemplaren, Opmerkingen")) { $contactemail = "miedematj@aol.com"; $headers = "MIME-Version: 1.0\r"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $headers .= 'From: info@tjerkmiedema.nl' . "\r\n" . 'Reply-To: info@tjerkmiedema.nl' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $headers .= "From: Bestelformulier Tjerk Miedema "; $subject = "Bestelformulier Tjerk Miedema"; $data .= "Naam : ".$_POST['Naam']."\r\n"; $data .= "Adres : ".$_POST['Adres']."\r\n"; $data .= "Plaats : ".$_POST['Plaats']."\r\n"; $data .= "E-mail : ".$_POST['E-mail']."\r\n"; $data .= "Exemplaren : ".$_POST['Exemplaren']."\r\n"; $data .= "Opmerkingen : ".$_POST['Opmerkingen']."\r\n"; $data .= "~~~Bestelformulier Tjerk Miedema~~~\r\n"; mail($contactemail, $subject, $data, $headers); ?>

Uw bestelling is verzonden.

Maak het totaalbedrag + € 2 porto in Nederland, of € 5 porto elders in Europa,
over naar rekeningnummer IBAN NL65 ABNA 0437 5405 88 t.n.v. T. Miedema te Kleve (D).

Zodra uw betaling binnen is, wordt uw bestelling naar u toegezonden.

".$my_form->error . ".
"); ?>

BESTELFORMULIER:

Naam:
Straatnaam + nr,
of Postbus:
Postcode + Plaats:
E-mailadres:
Ik bestel: exemplaren van het boek à € 11,95
Vraag of opmerking:

  Maak het totaalbedrag
+ € 2 porto in Nederland,
of € 5 porto elders in Europa,
over naar rekeningnummer
IBAN NL65 ABNA 0437 5405 88
t.n.v. T. Miedema te Kleve (D).

Zodra uw betaling binnen is, wordt uw bestelling naar u toegezonden.
 

HOME